Velkommen til

Terndrup Vandværk a.m.b.a.

 

 

 

 

AKTUELT.

 

28.12.2016

 

VIGTIGT !!!!!

Da der i det sidste stykke tid siden Rebild Forsyning valgte at sende

deres aflæsningskort ud til forbrugerne, har været mange henvendelser

fra forbrugerne til Terndrup Vandværk, vælger vi at ligge en liste med adresser og aflæsning af gamle målere op her på hjemmesiden - så har du mulighed for

selv at finde din adresse og dermed aflæsning.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl er du selvfølgelig velkommen til at

kontakte Terndrup Vandværk

 

 

Adresseliste med oplysninger.

 

 

 

29.11.2016

 

Forbruger information om aflæsning af vandmålere 2016.

 

Terndrup Vandværk har nu afsluttet udskiftning alle vores vandmålere

og vi ser frem til selv at kunne fjernaflæse alle vores målere,

således det for jer forbrugere er så nemt som muligt.

 

Forbrugerne opfordres dog stadig selv at foretage regelmæssige aflæsninger

af måleren for at holde øje med et højt vandforbrug og eventuelle utætheder.

 

Desværre har vi ikke kunnet nå til enighed med Rebild Forsyning

mht. betaling for aflæsningerne i 2016 – dette bevirker at alle forbrugere

vil modtage et aflæsningskort fra Rebild Forsyning som I skal indsende

til Rebild Forsyning.

Det er meget beklageligt at Terndrup Vandværk og Rebild Forsyning ikke

har kunnet opnå enighed om prisen og det er nu engang sådan at,

måler oplysninger tilhører Terndrup Vandværk og Rebild Forsyning kan købe dem af Terndrup Vandværk – hvilket der desværre ikke har kunnet opnås enighed op.

 

Der har i Nordjyske d 28.11.16 været indrykket en artikel fra Rebild Forsyning

om disse aflæsninger - denne artikel viser kun én side af sagen.

Terndrup Vandværk ønsker ikke at kommentere på denne artikel,

da den ikke belyser alle sider af sagen.

 

Det er derfor med beklagelse at I som forbrugere stadig skal indsende

jeres oplysninger til Rebild Forsyning.

Men glæd jer over at fra 2016 skal forbrugeren ikke mere selv indberette til

Terndrup Vandværk – den service klarer Vandværket for jer.

 

Til sidst vil jeg takke alle forbrugerne for det gode samarbejde

der har været i forbindelse med udskiftning af målere.

 

 

Formand Terndrup Vandværk

Jan Lisberg

 

 

 

22.08.16

 

Vedr. Udskiftning af vandmålere.

 

Terndrup Vandværk har besluttet at alle vandmålere skal udskiftes til nye fjernaflæste målere i perioden 01.september 2016 til 01.november.2016.

 

Det betyder for dig som forbruger, at du vil blive kontaktet af installatøren som skal foretage udskiftningen, for at lave en aftale om hvornår måleren bliver skiftet hos dig.

 

Du skal forvente at udskiftningen tager max 30 minutter.

 

Når du bliver kontaktet for at træffe en aftale om udskiftning af vandmåler SKAL du sørge for at din vandmåler er tilgængelig inden besøget :

 

- Hvis din måler sidder i et skab skal dette være tømt for alt.

- Hvis din måler sidder i et skab og det er svært at aflæse din måler skal skabet

fjernes inden besøget

- Hvis din måler sidder andre steder skal der være ryddeligt omkring den.

- Din stophane i jorden skal være tilgængelig.

 

Hvis dette ikke er udført inden tidspunktet for udskiftning af måleren eller du ikke er hjemme eller har truffet anden aftale på det aftalte tidspunkt, vil du blive afkrævet et gebyr på 250,- kr pga. manglende tilgængelighed eller forgæves besøg.

 

Hvis du bliver forhindret på det aftalte tidspunkt er det vigtigt du kontakter montøren og aftaler ny tid eller laver anden aftale !!!!

 

OBS !!!!

 

Det er vigtigt, at du som forbruger er klar over at eventuelle utætheder ved dit vandur eller defekte haner osv – er dit ansvar og vi vil kræve at dette er bragt i orden inden / eller senest ved konstatering af dette og at det er dig som forbruger der vil blive afkrævet omkostninger for udbedring.

 

Du er som ejer / forbruger ansvarlig for din egen installation.

 

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Terndrup Vandværk

Men du er også meget velkommen til at stille spørgsmål når du bliver

kontaktet af vores installatør.

 

Det er vigtigt for os i bestyrelsen at du som forbruger er klar over

at med denne udskiftning af vandure bliver det nu muligt at vi som

vandværk selv foretager aflæsningen og du dermed slipper for dette.

 

Der vil selvfølgelig komme en masse spørgsmål undervejs i processen og

dem vil vi selvfølgelig besvare og informere om her på siden.

 

 

Udskiftning af måler er GRATIS for dig som forbruger

Terndrup Vandværk afholder alle omkostninger på den nye måler.

Terndrup Vandværk betaler :

- ny måler

- timeløn for at udskifte den

 

 

 

Dette skal du selv betale !!!

 

Det er vigtigt for Terndrup Vandværk at du som forbruger er klar

over at vores montører ikke ødelægger noget i dit hjem, men hvis din

installtion ikke er iorden - skal den bringes iorden af dig

INDEN vi foretager udskiftning af måleren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.01.16

 

Her opdaterer vi løbende om vores planlagte afbrydelser

af vandforsyningen i Terndrup Vandværk samt når der

er sprængninger eller lignende.

 

Vi opfordrer til, at hvis du mangler vand, så kig

forbi denne hjemmeside for info.

 

mvh Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

VAGTORDNING.

 

Terndrup Vandværk har indgået aftale med Terndrup Energi og VVS om vagtordning ved sprængninger

eller ligende driftsforstyrrelser.

 

T.E.V vagtordning kan kontaktes på 9833 5060

www.terndrupvand.dk © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use